NÁDRŽE NA:

ODPADOVÚ VODU, HNOJOVICU, KAL

DAŽĎOVÚ VODU

A MNOHO ĎALŠÍCH...

+42 1940-385-806

OCENENIE ONLINE

POŠLITE

BETÓNOVÉ ŽUMPY
ZÁRUKA KVALITY

VÝROBOK

Solídne vyrobený z vysoko kvalitného betónu triedy min. B-25 W8. Armovaný rebrovanou oceľou FI 8 FI10. Vibrácia betónu počas betonáže a zvonku zaistený asfaltovou hmotou typu IZOLBET.

DODANIE

Len pár dní po objednávke dodáme našim zákazníkom produkt na území celej krajiny nákladným vozidlom z HDS.

MONTÁŽ

Vo vámi pripravenom výkope nainštalujeme náš produkt na lepidle. Rýchlo a spoľahlivo.